Nyheder

Politikere afventer spændt rapport om IC4

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, vil se det, før han tror det: At de skandaleramte IC4-tog kommer ud at køre på de danske togskinner.

Torsdag får han svaret, når DSB præsenterer den rapport, som rådgivningsvirksomheden Atkins har udarbejdet.

Ifølge Politiken.dk lyder den overordnede konklusion, at togene kommer ud at køre.

"Det ved jeg ikke noget om, men som alle andre er jeg meget spændt på, hvad vi bliver præsenteret for i morgen," siger Kristian Pihl Lorentzen til Ritzau.

Flere politikere, blandt andre den tidligere trafikminister Hans Christian Schmidt (V), har ellers luftet muligheden af at skrotte togene, fordi de frygter, at det vil være umuligt at løse de tekniske problemer, som i flere år har forsinket togene.

Tre mulige løsninger

Venstres ordfører lægger vægt på at se rapporten i sammenhæng. Han vurderer, at der overordnet findes tre mulige løsninger.

"Den mest vidtrækkende ville være, at IC4-togene får prædikatet "uanvendelige" og sendes retur til fabrikken i Italien, erklærer Pihl Lorentzen.

Han erkender samtidig, at det vil medføre et omfattende økonomisk og retligt efterspil, ligesom en sådan løsning efterlader DSB med et minus på 83 togsæt i bestræbelserne på at løse de kommende års udfordringer i jernbanetrafikken.

"Desuden er der den mulighed, at IC4-togene alligevel kommer ud at køre som tog, som kan sammenkobles. Samt, hvis det ikke lader sig gøre, at togene kommer til at udfylde en anden funktion," konkluderer Kristian Pihl Lorentzen.

Endeløse frustrationer

Togene fra leverandøren, italienske Ansaldo Breda, har de seneste år givet DSB, politikerne og passagererne en endeløs række af frustrationer.

Senest har der især været fokus på, at togenes teknologi tilsyneladende ikke rækker til at koble togene til og fra hinanden.

Den danske trafik med intercitytog har i årevis været bygget op omkring tog, der netop kan til- og frakobles. Det sker op til 150 gange om dagen.