Nyheder

Dieseltog udgør en sundhedsrisiko

Mens regeringen vil lave en betalings-ring for bilister for at sikre renere luft, kan DSB's stærkt forurenende dieseltog fortsat køre ind og ud af København. Det skriver Politiken.

På enkelte perroner er luftforurening-en op mod syv gange så høj som forure-ningen på de mest befærdede veje.

Målinger på Nørreport Station, Københavns Hovedbanegård og Valby Station, som Det Økologiske Råd har foretaget for avisen, viser, at især gamle dieseltog udleder de stærkt problematiske ultrafine partikler.

Også Københavns Universitets Institut for Folkesundhed og Konsulentfirmaet Force Instituttet har lavet målinger på Nørreport, der viser sundhedsskadelige niveauer af ultrafine partikler.

Partikelforurening fra især trafik resulterer ifølge Institut for Folkesundhed i, at der om året dør cirka 3.400 danskere tidligere, end de ellers ville have gjort.

Især folk med luftvejssygdomme rammes, men der er også øget risiko for blodpropper i hjertet og lungekræft.

"Niveauet for partikler og kvælstofoxider er så højt på regionaltogsperronen på Nørreport, at jeg råder astma- og KOL-patienter til at bruge en anden station," siger professor Steffen Loft fra instituttet til Politiken.

Trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC mener, at det er "katastrofalt", hvis politikerne midt i betalingsringsdebatten risikerer at overse luftforureningen fra dieseltog.

Det Økologiske Råd mener, at regeringen bør stille krav om, at DSB begrænser udledningen af partikler ved hjælp af eltog, bedre filtre eller anden teknologi.