Nyheder

Sådan gik det danskere, der klagede

TV 2 | NYHEDERNE bragte i september 2010 en lang række indslag om danskere, der havde ventet i måneder og år på at få en klage afgjort i det offentlige system.

Det gjaldt blandt andet Marie-Louise Brinck, der havde ventet i 19 måneder på at få afgjort en klage om børnebidrag i Statsforvaltningen. Sommerhusejer Martin Løvendahl havde ventet i to år på at få afgjort en strid om naboens sommerhus.

Du kan her se, hvornår de fik svar på deres klage:

Leif Faber

Leif Faber klagede over kommunens afgørelse om afslag på en taxibevilling til Statsforvaltningen i Region Syddanmark.

Leif Faber fik svar fra Statsforvaltningen få dage efter TV 2 NYHEDERNEs indslag. I svaret tog forvaltningen ifølge Leif Faber ikke stilling til selve taxibevillingen, men konstaterede, at kommunen ikke havde begået nogen fodfejl.

"Jeg har igen søgt om en ny bevilling i kommunen - den endte med, at der stadig var et flertal i kommunen, der ikke ville give bevilling," siger Leif Faber, der indsendte den nye ansøgning i september 2010 og fik svar i februar 2011.

Charlotte Verner

Charlotte Verner i Ringsted fik af Statsforvaltningen i Region Syddanmark at vide, at hun måtte vente mellem 12 til 14 måneder, før Statsforvaltningen kunne tage stilling til en sag om børnebidrag fra faderen til hendes børn.

Charlotte Werner fik afgørelsen kort efter TV 2 NYHEDERNEs indslag.

Marie-Louise Brinck

Marie-Louise Brinck havde da TV 2 NYHEDERNE fortalte hendes historie ventet i 19 måneder på svar fra Statsforvaltningen om en sag om børnebidrag. Marie-Louise Brinck fik svar en uge efter indslaget blev vist.

Ib Jørgensen

Ib Jørgensen fik i 2009 afslag på erstatning for, at han havde fået sin penis amputeret ved en fejl på Odense Universitetshospital i 2006. Han ankede efterfølgende afgørelsen.

Da TV 2 | NYHEDERNE viste indslaget, havde Ib Jørgensen ventet i 15 måneder på svar fra Patientskadeankenævnet.

Sagen er nu afgjort med et afslag på erstatning. Ib Jørgensen har opgivet at klage over afgørelsen.

Martin Løvendahl

Martin Løvendahl klagede til Statsforvaltningen over en afgørelse fra kommunen om naboens sommerhus. Han ventede på svar i over to år. I mellem tiden blev sommerhuset bygget færdig.

Martin Løvendahl fik kort efter TV 2 NYHEDERNEs indslag svar fra Statsforvaltningen, men så startede et slagsmål mellem kommunen og Statsforvaltningen, fordi kommunen mente, at Statsforvaltningen havde truffet en for hurtig beslutning på grund af TV 2's indslag.

Sagen endte med, at Martin Løvendahl på ny skulle indsende en ansøgning til kommunen, men efter to års ventetid på den første afgørelse, opgav Martin Løvendahl at gøre indsigelser over naboens hus.

41 husejere i Taastrup

41 husejere flyttede ind på en nybygget villavej i Taastrup, og når man anlægger helt nye parcelhusgrunde kan man få fradrag for forbedringer for bl.a. udgifter til anlæg af kloakker.

Da ejendomsskattebilletten kom, var fradraget imidlertid et andet, og det fik boligejerne til at klage til Skat.

Da TV 2 NYHEDERNE lavede indslaget havde beboerne ventet på et svar fra Skat i 2,5 år.

Kort efter TV 2 | NYHEDERNES indslag kom der ifølge en af beboerne på vejen, Flemming Bendtsen, svar fra Skat. Villaejerne har i august i år fået penge tilbage fra Skat.