Nyheder

Så lang tid tager din klage

Der er lange ventetider, hvis du ønsker at klage over en afgørelse fra det offentlige system.

TV 2 har undersøgt sagsbehandlingstiden fra modtagelse af klage til afgørelse i nogle af de danske institutioner og nævn:

Skatteankecenter

Der er tre typer ankenævn i skatteankecenteret:

 • Skatteankenævn: I gennemsnit 8,3 måneder
 • Ejendomsankenævn: I gennemsnit 24,3 måneder
 • Motorankenævn: I gennemsnit 9,6 måneder

Den gennemsnitlige behandlingstid i 2011 er 14 måneder mod 8 måneder sidste år.

Kilde: Skatteankecenter

Patientforsikring

Behandlingstiden var i perioden juni-september i gennemsnit 223 dage, hvilket er 7,4 måneder. Sidste år var den gennemsnitlige behandlingstid 8 måneder.

Kilde: Patientforsikringen

Patientskadeankenævn

Sagsbehandlingstiden var sidste år på 5,7 måneder og 5,7 måneder i 3. kvartal i år.

Patientskadeankenævnets mål er at have klageafgørelser klar inden 6 måneder.

Kilde: Patientskadeankenævnet

Arbejdsskadestyrelsen

Sagsbehandlingstiden er i gennemsnit 5 måneder i år mod 6 måneder sidste år.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen

Regionernes statsforvaltninger

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen er 2,6 måneder mod 4,5 måneder sidste år. Ventetiden varierer dog meget fra region til region og fra sagsområde til sagsområde. Således er der f.eks. 1 uges behandlingstid i f.eks. patientklagenævnet i region Nordjylland og 49 ugers ventetid, når det gælder byggelov i region Hovedstaden.

REGION SJÆLLAND:

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2. kvartal i 2011 er i gennemsnit 13,9 uger (ca. tre måneder):

 • Børnebidrag: 18 uger
 • Børnesagkyndig rådgivning: 19 uger
 • Faderskab: 11 uger
 • Forældremyndighed- og bopæl: 14 uger
 • Konfliktmægling: 25 uger
 • Samvær: 19 uger
 • Separations- og skilsmisse: 7 uger
 • Ægtefællebidrag: 11 uger
 • Fremmedadoption, fase 1: 14 uger
 • Fremmedadoption, fase 3: 21 uger
 • Stedbarns- og familieadoption: 16 uger
 • Beskæftigelsesnævnet: 13 uger
 • Det Sociale Nævn: 12 uger
 • Det Psykiatriske Patientklagenævn: 1 uge
 • Værgemål: 6 uger
 • Navnesager: 6 uger
 • EU-opholdsbevis: 4 uger
 • Jordbrug: 18 uger
 • Tilsyn: 13 uger
 • Byggelov: 49 uger
 • Udbud (§68 udbudsbekendtgørelsen til tilsynet): 8 uger

REGION NORDJYLLAND: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, der blev afgjort i maj måned er 12,8 uger (ca. 2,8 måneder). Statsforvaltningen skriver på hjemmesiden, at man i begyndelsen af maj 2011 overgik til et nyt og ustabilt it-system):

 • Fremmedadoption, fase 1: 11 uger
 • Fremmedadoption, fase 3: 28 uger
 • Stedbarns- og familieadoption: 20 uger
 • Separations- og skilsmissesager: 8 uger
 • Ægtefællebidragssager: 11 uger
 • Børnebidragssager: 12 uger Samværssager: 16 uger
 • Forældremyndigheds- og bopælssager: 7 uger
 • Faderskabssager: 12 uger
 • Navnesager: 5 uger
 • Psykiatriske patientklagenævnssager: 1 uge
 • Børnesagkyndig rådgivning: 8 uger
 • Konfliktmægling: 14 uger
 • Værgemål: 7 uger
 • Beskæftigelsesankenævnet: 23 uger
 • Det sociale Nævn: 27 uger
 • Jordbrug: 6 uger
 • Tilsynssager: 20 uger
 • Byggelovsager: 15 uger
 • Udbudssager: 12 uger
 • EU-opholdsbevis: 6 uger

REGION MIDTJYLLAND: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 3. kvartal 2011 er 10,9 uger (ca. 2,4 måneder):

 • Børnebidragssager: 10 uger
 • Faderskabssager: 8 uger
 • Forældremyndigheds- og bopælssager: 6 uger
 • Samværssager: 8 uger
 • Separations- og skilsmissesager 5 uger
 • Ægtefællebidragssager: 10 uger
 • Fremmedadoption, fase 1: 11 uger
 • Fremmedadoption, fase 3: 12 uger
 • Stedbarns- og familieadoption: 14 uger
 • Beskæftigelsesankenævnet: 27 uger
 • Det Sociale Nævn: 24 uger
 • Det psykiatriske patientklagenævn: 8 uger
 • Værgemålssager: 6 uger
 • Navnesager: 3 uger
 • EU-opholdsbevis: 2 uger
 • Jordbrugssager: 6 uger
 • Tilsynssager: 10 uger
 • Byggelovssager: 32 uger
 • Udbudssager: 4 uger

REGION SYDJYLLAND: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen i 2. kvartal i år er 10 uger (ca. 2,2 måneder):

 • Børnebidrag: 10 uger
 • Faderskab: 10 uger
 • Forældremyndigheds- og bopæl: 6 uger
 • Samvær: 10 uger
 • Separations- og skilsmisse: 5 uger
 • Ægtefællebidrag: 9 uger
 • Fremmedadoption, fase 1: 9 uger
 • Fremmedadoption, fase 3: 19 uger
 • Stedbarns- og familieadoption: 18 uger
 • Beskæftigelsesnævnet: 13 uger
 • Det Sociale Nævn: 15 uger
 • Det psykiatriske patientklagenævn: 2 uger
 • Værgemål: 6 uger
 • Byggelov: 28 uger
 • EU-opholdsbevis: 2 uger
 • Jordbrug: 7 uger
 • Navne: 5 uger
 • Tilsyn: 17 uger
 • Udbud (§ 68 i lov om kommunernes styrelse): 10 uger

REGION HOVEDSTADEN: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 3. kvartal i 2011 er 10,6 uger (ca. 2,4 måneder):

 • Børnebidragssager: 9 uger
 • Faderskabssager: 8 uger
 • Forældremyndigheds- og bopælssager: 6 uger
 • Samværssager: 10 uger
 • Separations- og skilsmissesager: 5 uger
 • Ægtefællebidragssager: 4 uger
 • Fremmedadoption, fase 1: 9 uger
 • Fremmedadoption, fase 3: 15 uger
 • Stedbarns- og familieadoption: 12 uger
 • Beskæftigelsesankenævnet: 17 uger
 • Det Sociale Nævn: 23 uger
 • Det psykiatriske patientklagenævn: 17 uger
 • Værgemålssager: 7 uger
 • Navnesager: 3 uger
 • EU-opholdsbevis: 2 uger
 • Jordbrugssager: 12 uger
 • Tilsynssager: 15 uger
 • Byggelovssager: 21 uger
 • Udbudssager: 7 uger

Kilde: Statsforvaltningernes hjemmesider