Nyheder

Bankkunder risikerer stadig tab

Selv om ingen almindelige kunder lider tab i Max Bank, må privatkunder i an-dre banker ikke tage for givet, at det samme sker næste gang en bank kuldsejler. Det advarer flere økonomiprofessorer om i kølvandet på, at Sparekassen Sjællands overtagelse af Max Bank bliver kaldt en stor succes for bankpakke 4, der blev hastet igennem i august af politikerne.

"Selv om bankpakken har virket denne gang, så er det jo en forudsætning, at der er en sund bank, som vil købe den krakkede. Her handler det i høj grad om pris og et skøn over, hvor gode kunderne egentligt er," siger Jesper Rangvid, professor på CBS og tilføjer:

"Der er en grænse for, hvor mange konkurser der kan absorberes af den sunde banksektor."

10. bank der må lukke

Max Bank er den tiende danske bank, som må kaste håndklædet i ringen.

Selv om 35.000 kunder bliver reddet, og ingen almindelige kunder lider tab, så understreger økonomiprofessor Finn Østrup, at danskerne stadig skal tage det alvorligt, at de kun er sikret indestående op til 750.000 kroner ved et bankkrak.

For ifølge ham vil der utvivlsomt komme flere bankkrak i Danmark.

"Det har Finanstilsynets også advaret om, at der er risiko for. Der ligger nemlig stadig store tab tilbage på ejendomsengagementer i bankerne, ligesom at tab på lån til landbruget truer," siger Finn Østrup.

Begge professorer understreger, at det er vigtigt for både sektoren og samfundet, at der blev fundet en køber til Max Bank.

"Hvis der ikke var fundet en køber, havde al politikernes arbejde med at stable bankpakke 4 på benene været spildt," siger Finn Østrup.