Nyheder

Studerende er blevet dårligere

Studerende på danske universiteter er blevet fagligt svagere end for bare 5-10 år siden. Sådan lyder dommen fra 38 procent af knap 2.000 erfarne under-visere fra landets fem store univer-siteter, som har besvaret en rund-spørge for Politiken Lørdag. Kun 8,5 procent svarer det modsatte, altså at de studerende er blevet fagligt stær-kere, mens de øvrige svarer neutralt.

Nutidens studerende "mangler grundlæggende teoretiske og metodiske færdigheder samt evnen til at tænke meningsfuldt" og de "er blevet mere overfladiske i deres viden.

Det er sværere at få dem til at læse en svær bog eller sætte sig ind i noget kompliceret", lyder typiske udsagn fra underviserne, som også klager over, at "mange vægter deres fritid, fritidsferie og skiferie højere end forberedelse til undervisningen".

For at mindske frafaldet og antallet af studieskift vil udannelsesminister Morten Østergaard øge optaget af studerende gennem kvote 2.

"Jeg bygger det på, at blandt andet Syddansk Universitet har gode erfaringer med at optage flere via kvote 2"," siger han til Politiken.