"Udlændingepolitik ikke i ruiner"

Det giver ingen mening at sige, som nogle politikere har påstået, at udlæn-dingepolitikken nu ligger i ruiner, og at udlændinge fra den ganske verden nu vil strømme ind over den danske grænse.

SĂĄdan lyder det fra Jens Vedsted-Han-sen, professor i jura ved Aarhus Universitet.

"Med de bebudede ændringer på området ruller regeringen et par af de mange stramninger tilbage, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti har gennemført. Og stort set kun ændringer fra det senes-te par år," siger Jens Vedsted-Hansen.

Han peger dog på to områder, hvor ændringerne bliver mærkbare: Reglerne om familiesammenføring og om permanent opholdstilladelse, som er strammet markant i år og sidste år.

"Det pointsystem, der nu afskaffes, gjorde det stort set umuligt for familier fra bestemte befolkningsgrupper at komme til at leve sammen i Danmark," pĂĄpeger han.

Vedsted-Hansen tilføjer, at det efter hans mening også giver god mening at lempe vilkårene for at opnå permanent opholdstilladelse. Han understreger, at det drejer sig om mennesker, der allerede befinder sig i Danmark.

"I princippet kunne de leve her resten af livet på en tidsbegrænset opholdstilladelse. Men det grundlag giver mange en fornemmelse af, at de kun hænger i med det yderste af neglene, og at bare et enkelt lille fejltrin kan få alvorlige konsekvenser for dem."

Jens Vedsted-Hansen ser overordnet en helt anden retorik og dermed en anden signalværdi i regeringsgrundlaget end de toner, som tidligere har lydt på området.

"Især inden for det seneste år under den borgerlige regering blev retorikken virkelig skinger. Det kom ikke mindst til udtryk med det pointsystem, som reelt blev indført for at stoppe indvandring af ægtefæller fra tredjelande," slutter professoren.