Nyheder

Soldat stævner staten for krigsskader

For første gang er den danske stat blevet stævnet for retten af en soldat, som vil have erstatning for psykiske skader at have deltaget i krigshandlinger.

Der er ifølge Avisen.dk en 41-årig veteran fra Danmarks missioner på Balkan, som vil have rettens ord for, at han har fået post traumatisk stress af sine oplevelser.

Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen har både nægtet soldaten erstatning og afvist, at han skulle lide af post traumatisk stress.

Soldaten har både erklæringer fra flere speciallæger og journalnotater, der siger det modsatte.

Burde ikke være til debat

"Det er sørgeligt, at beviseligt syge mennesker må gå så langt for at få hvad de har krav på," siger Lars Christensen, som er formand for Veteranforeningen Krigsveteraner & Pårørende.

"Det burde jo ikke være til debat, om en soldat er syg eller ej, når flere læger uafhængigt af hinanden siger god for, at soldatens diagnose stammer fra krigen."

I første omgang vil soldaten have Retslægerådet til at vurdere sin sag. Derpå vil de stå været op til domstolen at tage stilling til, om Ankestyrelsen stiller for strenge beviskrav.

Retslægerådets svar vil skabe præcedens i andre arbejdsskadesager. Og en dom til fordel for soldaten vil gøre det lettere for krigsveteraner at få erstatning, siger soldatens advokat, Mads Krøger Pramming.

Civilstyrelsen har bevilget soldaten fri proces med den begrundelse, at der er en chance for, at myndighederne har fejlbehandlet hans sag.