Nyheder

Sådan rammer fedtskatten dig

Fra den 1. oktober skal der betales afgift af mættet fedt i vores mad.

Det betyder, at en række fødevarer stiger i pris. Afgiften bliver 16 kroner pr. kilo mættet fedt i fødevaren - eksklusiv moms. Der bliver dog en bagatelgrænse, så råvarer med et indhold af mættet fedt på 2,3 procent og derunder friholdes for afgiften.

Det er dermed mængden af mættet fedt i de råvarer som benyttes, der er afgørende for, om der skal betales afgift og ikke mængden af mættet fedt i et sammensat produkt som f.eks. chips, pålæg og kager.

Afgiften rammer alt det mættede fedt, der er blevet brugt til at fremstille f.eks. chips, pålæg og kager - og ikke kun den mængde mættet fedt der er i varen.

Skat på alt mættet fedt

Eksempelvis skal et bageri pr. 1. oktober til at holde styr på, hvor meget fedt der bruges til at koge klejner. Herefter skal bageriet indberette mængden og betale afgift af alt det fedt, som klejnerne er kogt i.

Det betyder, at det endnu ikke er muligt at sige præcis, hvordan de forventede prisstigninger bliver på disse fødevarer - men de bliver sandsynligvis noget højere end hvis man ser på indholdet af mættet fedt i de enkelte varer.

F.eks. bliver flere nøglehulsmærkede varer ramt af fedtafgiten.

Hvilke varer er der afgift på?

Afgiftspligten omfatter vægten af mættet fedt i følgende fødevarer:

1. Kød

2. Mejeriprodukter

3. Animalsk fedt, der er udsmeltet eller på anden måde ekstraheret.

4. Spiseolier og fedtstoffer

5. Margarine

6. Smørbare blandingsprodukter

7. Andre fødevarer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, de markedsføres på, kan blive betragtet som erstatningsvarer for eller efterligninger af de varer, som er nævnt i de ovenstående punkter.

Kilder: SKAT, Landbrug og Fødevarer