Nyheder

Stemmer du som dine forældre?

Når de unge danskere i dag går i stemmeboksen rundt om i Danmark, så er det deres forældres politiske overbevisning, der afgør, hvor de sætter deres kryds.

Mange unge danskere går i dag til stemmeurnerne som grønne vælgere. Det vil derfor være forældrenes meninger og holdninger der skinner igennem, når de skal vælge det parti, de støtter op om. Det mener valgforsker Ditte Shamshiri-Petersen fra Aalborg Universitet.

"De helt unge vælgere stemmer langt hen ad vejen det samme som deres forældre. Navnlig når vi taler inden for samme blok," siger hun til tv2.dk.

Aalborg Universitet står også bag en undersøgelse, der i mandags viste, at landets gymnasieelever oftest lægger deres stemme i samme blok, som forældrene.

At finde politisk ståsted er en lang proces

Den viste, at gymnasieelever med forældre, der begge stemmer rødt, i 93 procent af tilfældene også selv stemmer rødt. I blå blok gælder samme tendens, hvor 80 procent stemmer til højre for midten, hvis begge forældre gør det.

"De har i den grad lært, at de skal træffe deres valg selvstændigt, men det handler også om det værdiunivers, de er vokset op inden for," sagde samfundsforsker Johannes Andersen til undersøgelsen.

Og det er Ditte Shamshiri-Petersen helt enig i.

"At finde sit eget politiske ståsted er jo en proces, der involverer flere komponenter. Med interesse følger jo ikke nødvendigvis en stor viden eller klare overbevisninger. Det er noget, man som oftest tilegner sig hen ad vejen," siger hun.

"Så en stor del af vores indledende forudsætninger for at træde ind i det politiske vil være de grundlæggende værdier og politiske perspektiver, de unge har med sig hjemmefra."

Hun mener derfor, at forældrene på den måde vil stå som signifikante markører, når de unge begiver sig ud i at navigere sig rundt i det politiske univers.

Unge er de mest politisk engagerede

Men selvom de unge vælgere oftest følger deres forældres holdninger og værdier er det ikke ensbetydende med, at de er for dovne til selv at sætte sig ind i politik og skabe sig deres egne meninger.

Faktisk er de meget aktive og interesserede.

"De unge er ikke mere politiske dovne end andre aldersgrupper, nærmere tværtimod. Mange unge er meget interesserede i politik," siger valgforskeren.

Hun fortæller at en Gallup-undersøgelse lavet sidste år for Dansk Ungdoms Fællesråd viste, at de helt unge op til 25 år rent faktisk er de mest aktive.

"Mange unge går op i samfundsanliggender og diskuterer gerne med familie, venner og bekendte," siger hun.

Men de unges holdninger kan ændre sig med tiden, når de selv begynder at finde deres egen politiske identitet.

"Men i de fleste tilfælde flytter man sig ikke så langt fra udgangspunktet, og det forklarer også, at en overvejende del af den danske befolkning stemmer inden for den blok, deres forældre befinder sig i," siger Ditte Shamshiri-Petersen.

Moderne vælgere skifter ofte parti

Dog føler både hun og samfundsforskeren Johannes Andersen sig begge overbevist om, at de nye vælgere vil have lettere ved at springe mellem partierne, end deres forældre har haft.

"Moderne vælgere sammensætter i stigende grad deres holdning ud fra blandinger," siger Johannes Andersen.

De mener derved, at unge er lidt mere tilbøjelige til at skifte parti end andre aldersgrupper, da de netop er ved at finde sit ståsted og måske skal bevæge sig lidt mere rundt i det partipolitiske univers, før man finder det.

"Men når det er sagt, er det jo i dag ikke usædvanligt at skifte parti. Det gør mellem hver tredje og fjerde dansker," siger Ditte Shamshiri-Petersen.