Nyheder

Danmark fri af recession

Danmark er fri af recession. Det viser tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. De helt nye tal viser, at den samlede økonomi, bruttonationalproduktet, voksede med 1 procent i sidste kvartal. Det er på højde med de bedste økonomier i Europa.

De nye tal viser også, at Danmark ikke nåede i recession, inden man oplevede vækst igen. Tallet for første kvartal er nemlig også blevet revideret, og udviser nu en lille vækst på 0,1 pct. Dermed har økonomien slet ikke været i recession, der er tilfældet, hvis man har negativ vækst to kvartaler i træk.

Ikke reel recession

"Det her er glædeligt for dansk økono-mi," siger cheføkonom Steen Bocian fra Danske Bank.

"Men det bekræfter det billede, vi har haft af danske økonomi - nemlig at den recession, som vi så i tallene henover nytåret, at det nok ikke var så reel recession. Det var nok mere et udtryk de udsving, der nu engang er i data," siger han videre.

"Det, der er det store åbne spørgsmål lige nu er så, hvordan den globale genopblusning af finanskrisen henover sommeren kommer til at påvirke de danske tal. Det siger dagens tal ikke spor om for det er jo tal fra andet kvartal - altså tal, der er indsamlet før den globale finanskrise kunne forventes at ramme dansk økonomi," siger han videre.

Private forbrug faldt, det offentlige voksede

Det private forbrug faldt med 0,3 procent efter et fald i både køb af biler og forbrug af øvrige varer, men en stigning i forbruget af tjenester.

Det offentlige forbrug voksede med 0,9 procent i kvartalet, mens de samlede investeringer steg med 4,5 procent.

Økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), glæder sig over, at Danmark er ude af recession, og han understreger, at det først og fremmest skyldes regeringens ansvarlige økonomiske politik.

"Det er positive tal, der viser, at vi har lagt den rigtige kurs for dansk økonomi både på kort og langt sigt," konstaterer Brian Mikkelsen.