Nyheder

Eksministers injurier koster halv million

Regningen kan nu gøres op for statens udgifter til injuriesagen mod den tidligere velfærdsminister Karen Jespersen (V).

Ifølge socialminister Benedikte Kiær (K) har Socialministeriet i forbindelse med retssagerne i by- og landsretten i alt betalt 544.425,71 kroner til Kammeradvokaten.

Østre Landsret stadfæstede i juli Københavns Byrets dom over Karen Jespersen, der - som velfærdsminister - i 2008 beskyldte den tidligere talsmand for Muslimernes Fællesråd, Zubair Butt Hussain, for at støtte stening.

Efter at Zubair Butt Hussain havde stævnet Karen Jespersen for injurier, blev hun dømt til at betale ham en godtgørelse på 10.000 kroner for at overtræde straffeloven samt fire dagbøder á 250 kroner.