Nyheder

Venstre vil nedlægge regionerne

Efter medierne i flere dage har fortalt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) pønser på at nedlægge landets fem regioner gjorde indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) det til officiel Venstre politik på partiets sommergruppemøde på Bornholm.

"Vi skal sørge for, at den enkelte patient får den bedst mulige behand-ling, og at samfundet får mest muligt for pengene. Derfor ønsker vi regioner-ne nedlagt 1. januar 2013," siger han. Han mener, at regionerne er ansvarlige for urimelige ventetider på skadestuerne og kræftbehandling.

"Det betyder ikke, at regionerne har været en fiasko. De har formået at fordele specialerne og sikre den nye sygehusstruktur. Men fremadrettet se på, at patienten får bedst mulig behandling," siger Bertel Haarder.

Vil have aftale inden valget

Han lægger op til en politisk aftale inden valget og varsler indkaldelse til forhandling om kort tid. På forhånd har både De Konservative og DF krævet regionerne nedlagt.

Venstre forslår konkret, at de nuværende fem regioner nedlægges og erstattes af tre sygehusfællesskaber med professionelle bestyrelser.

Dermed bliver universitetshospitalerne i København, Århus og Odense centrum for de nye sygehusenheder.

Det betyder farvel til Region Nordjylland og Region Sjælland. De nordjyske sygehuse lægges under det nuværende Region Midtjylland, mens de sjællandske sygehuse lægges under hovedstaden.

Advarer mod nedlæggelse

Både eksperter og læger advarer ellers mod at nedlægge regionerne, og regeringens egen strukturkommission opgav i sin tid at finde et bedre alternativ til regionerne.

Ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet har de fem regioner under de givne betingelser klaret sig tilfredsstillende, siden de kom til verden i 2007.

"Sagt på jysk har de ikke gjort det så dårligt. Der har været en løbende produktivitetsstigning, som, jeg personligt har svært ved at tro, bliver større med tre regioner. Ventetiderne er faldet, og det har regionerne bidraget til," siger Kjeld Møller Pedersen.