Nyheder

Testcenter for vindmøller er kontroversielt

* 266 hektar skov i Østerild Klitplantage i Thy skal fældes for at give plads til et omstridt testcenter for syv kæmpevindmøller på op til 250 meters højde.

* Bag beslutningen står foruden regeringen Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF.

* Kæmpemøllerne kommer til at stå mellem Nationalpark Thy og det EU-beskyttede fuglereservat Vejlerne.

* Danmarks Naturfredningsforening har indklaget staten for EU-Kommissionen. Foreningen mener, at testcentret strider mod EU-direktivet om dyrs levesteder og ikke er miljøvurderet korrekt.

* Lokale lodsejere har stævnet Miljøministeriet. Vestre Landsret skal 11. august tage stilling til, om de er berettigede til at anlægge sag.

* Lørdag (16.juli) og mandag (18.juli) lykkedes det en flok på godt 40 aktivister at stoppe skovarbejdernes forsøg på at rydde plads til det kommende testcenter, så derfor har Naturstyrelsen bedt om politibeskyttelse for at få arbejdet iværksat.