Nyheder

Naturstyrelse er presset i Østerild

Tidsplanen for testcentret for kæmpemøller i Thy er allerede nu hårdt presset.

Yderligere forsinkelser kan få projektet til at skride så meget, at Miljøministeriet hverken kan opfylde Folketingets anlægslov eller kontrakter med vindmøllefabrikanterne.

Det er baggrunden for Naturstyrelsens hastværk med at få gang i fældningen af 266 hektar skov i Østerild Klitplantage.

Risø DTU, som skal stå for driften af testcentret, har lovet Vestas og Siemens, at de kan begynde at stille testmøller op fra 1. april 2012.

Risikerer genforhandling

Hvis fristen ikke holder, kan selskaberne kræve genforhandlinger af kontrakterne, siger Peter Hjuler Jensen, souschef i Afdelingen for Vindenergi på Risø.

"Både Siemens og Vestas er afhængige af, at pladserne er der på det tidspunkt. Afprøvningen skal ske, når virksomhederne er klar til det, ellers forsinker det hele processen. Det er dyrt for virksomhederne, hvis et udviklingsprojekt forsinkes," siger Peter Hjuler Jensen.

"Det svarer til, at man skal udvikle et nyt tog - og man kan jo se, hvor svært det er at udvikle det nye IC4-tog. Kompleksiteten er på samme niveau," tilføjer han.

Kan ikke vurdere tab

Vestas planlægger efter, at man i slutningen af 2012 kan begynde at teste den ny supermølle V164, oplyser selskabets presseafdeling. Hverken Vestas eller Siemens er dog i stand til nu at vurdere de økonomiske tab, hvis testcentret ikke er klar til tiden.

Naturstyrelsen måtte lørdag og mandag opgive at begynde skovning af 12 ha træer til en anlægsvej. Tidspresset har fået styrelsen til at søge hjælp hos politiet mod de 30-40 aktivister i Østerild, som vil stoppe fældningen.

Risø DTU er overbevist om, at testcentret bliver til noget, da både Thisted kommunalbestyrelse og det meste af Folketinget står bag anlægsloven.

"Vi tror, protesterne vil forsvinde, når vi først kommer i gang med anlægget," siger Peter Hjuler Jensen.