Nyheder

Juraprofessor: Ryd bare skoven

Miljøministeren har juraen på sin side, når hun insisterer på at rydningen af skoven i Østerild kan påbegyndes. Det vurderer professor og jurist ved Københavns Universitet Peter Pagh over for Information.

"Staten handler ikke ulovligt, når den gennemtvinger sin beslutning. Juridisk er det helt korrekt," siger professoren til avisen.

Da loven blev behandlet i Folketinget, udarbejdede Peter Pagh et notat, der belyste, hvorvidt loven var i strid med EU's regler.

Og selv om professoren konkluderede, at vindmøllecentret næppe var lovligt, fordi det vil gøre skade på naturområder, er der altså intet til hinder for, at ministeriet fortsætter rydningen, indtil EU har fundet ud af, om der overhovedet skal føres en sag:

"En klage til Kommissionen har selvfølgelig ingen retlig valør. Enhver kan jo klage ud i verdensrummet, men det betyder jo ikke, at man har krav på, at en sag skal behandles," siger Peter Pagh.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der for knap et år siden klagede til EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet over den anlægslov, som omfatter verdens største testcenter for vindmøller.

Foreningen mener, at loven strider mod EU's såkaldte habitatdirektiv, som beskytter Europas vigtigste naturområder og arter. Desuden har lokale lodsejere stævnet Miljøministeriet, fordi deres ejendomme skal afstås for at give plads til det nye vindmøllecenter.

Den 11. august tager landsretten stilling til, om lodsejerne er berettiget til at klage, og om sagen dermed skal have opsættende virkning, og om rydningen af træer dermed skal stoppes, indtil rettens endelige afgørelse falder.

Men heller ikke det kan sætte en stopper for rydningen af naturområdet, fastslår Peter Pagh. Alligevel mener professoren, at det er upassende at fortsætte arbejdet, så længe sagen verserer i Vestre Landsret.

"Det er udtryk for særegen magtfuldkommenhed, at man ikke kan vente en måned på, at retten tager stilling til, om sagen har opsættende virkning," siger Peter Pagh.