Nyheder

Karen Ellemann vil fortsætte skovrydning

Skov- og Naturstyrelsen venter ikke med at fælde skov i Østerild Klitplantage, hvor der skal opføres verdens største testcenter for vindmøller, blot fordi aktivister demonstrerer, eller fordi Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU-Kommissionen og -Parlamentet,

Det fastslår miljøminister Karen Ellemann (V). Hun lover, at der efter skovfældningen plantes mere og bedre skov end normalt.

"Testcentret i Østerild er et projekt af stor samfundsmæssig betydning. Det hviler på et solidt beslutningsgrundlag i Folketinget med et bredt politisk flertal bag anlægsloven. Der er ikke kommet nyt frem i retssagen i forhold til beslutningsgrundlaget," siger hun og fortsætter:

"Derfor mener jeg ganske enkelt ikke, at det er nødvendigt at udsætte fældningen."

Vi går stille og roligt i gang med træfældningen

EU-Kommissionen har ikke rejst sag mod Danmark, og hun venter ikke retslige skridt fra EU. Det vil være usædvanligt at udsætte et projekt af denne størrelse, fordi der er politiske protester, mener miljøministeren om kravet fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

"Derfor går vi stille og roligt i gang med træfældningen, så vi kan være på plads i begyndelsen af næste år," siger Karen Ellemann.

Hun ved ikke, hvornår skovarbejderne går i gang med at fælde træer i klitplantagen, men ønsker ingen konfrontation med aktivister, som bruger fredelige midler. Miljøministeren venter ikke erstatningssager, når der i første omgang fældes tolv hektar skov.

"Det er tæt, ensartet plantageskov, som ikke gør det store for vores natur. Tværtimod erstatter vi plantageskoven med mere og bedre skov, end dén vi fælder. Vi laver åben og fri natur i Østerild og får genskabt den sjældne klithede," siger Karen Ellemann.