Nyheder

Haarder slår Stauning i anciennitet

Når Bertel Haarder i dag fejrer tyve års jubilæum som minister, kommer han i en særlig liga.

Han overtrumfer begge socialdemokratis-ke statsministre Thorvald Stauning og Jens Otto Krag i anciennitet og over-gås kun af socialdemokraten Kristen Mortensen Bording.

Efter systemskiftet i 1901, da parlamentarismen blev indført, har Kristen Mortensen Bording rekorden som den længst siddende minister med 21 år, 9 måneder og 22 dage.

Haarder følger tirsdag med 20 år, mens Thorvald Stauning sad 19 år og 23 dage som minister.

Mens Kristen Mortensen Bording kun var landbrugsminister mellem 1924 og 1950, har Haarder skiftet mellem mange ministerier. Haarder begyndte med over 10 år som undervisningsminister i Schlüter-regeringerne.

Siden regeringsskiftet i november 2001 har han været minister for undervisning, forskning, ulandsbistand, nordiske samarbejde, kirke, EU-minister samt integration.

Siden den 23. februar 2010 har han været indenrigs- og sundhedsminister.

Desuden har Bertel Haarder været medlem af EU-Parlamentet.

Han har altid været Venstre-mand, har skrevet flere liberale bøger og er fast forfatter af festsange ved Venstres årlige landsmøder.