Nyheder

500.000 til nyt Folkemøde i 2012

Samtlige partier i Folketinget bakker op om, at indenrigs- og sundhedsmini-ster Bertel Haarder (V) støtter et Folkemøde i Allinge på Bornholm i 2012 med 500.000 kroner, ligesom han gjorde det i år. Det står klart efter et møde i ministeriet, og Bertel Haarder har allerede meddelt Bornholms borgmester, Winni Grosbøll (S), den gode nyhed.

"Alle deltagerne på mødet var enige om, at Folkemødet i Allinge i år havde et godt forløb, og at det bør gentages næste år. Dermed har jeg opbakning til at støtte Folkemødet økonomisk," siger Bertel Haarder.

På mødet luftede flere af deltagerne muligheden for at holde Folkemødet lidt senere på sommeren, end det blev holdt i år for at øge især de unges mulighed for at deltage.

Men Bertel Haarder henviser til, at det må være op til Bornholms Kommune at placere mødet - og kommunen har allerede meddelt, at det næste år finde sted fra 13. til 16. juni.

Selv har indenrigs- og sundhedsministeren da også allerede sat kryds i kalenderen ved Folkemødet 2012. Bertel Haarder tør dog ikke spå om, hvorvidt Folkemødet allerede er blevet en fast sommertradition i Danmark, ligesom det er i Sverige.

"Nu må vi se, hvordan det går, når der ikke er valg i vente. Mit gæt er, at der kommer flere og ikke færre folk næste år. Nu ved folk, at det er værd at komme til, og at man går glip af noget, hvis man ikke kommer," siger ministeren.

Tidligere har blandt andre Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, ellers opfordret til, at det fire dage lange møde mellem toppolitikerne og danskerne bør gå på skift mellem landsdelene, så befolkningen i Jylland og på øerne også får lejlighed til at møde statsministeren og opleve, at deres by er i centrum.