Nyheder

Sådan er du stillet ved skybrudsskader

Store dele af Danmark er igen ramt af skybrud. Læs her, hvordan du er forsikret

* Hovedstadsområdet blev lørdag aften ramt af voldsomt skybrud, og så dækker husforsikringen skader på dit hus og indboforsikringen dækker skader på dine ejendele.

* Anmeld skaden hurtigt til dit forsikringsselskab, og få svar på om forsikringen dækker, og hvad du bør gøre.

Begræns skaden:

- Flyt indbogenstande, der står i vand.

- Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug eventuelt affugter.

- Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

- Smid ikke noget væk, før din skade er afsluttet hos forsikringsselskabet.

* Forsikringen dækker dine rimelige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring.

* Vær opmærksom på, at du hos nogle forsikringsselskaber kan få penge for selv at rydde op efter vandskaden. Det kan for eksempel være udbedring af skaden, eller selv at male.

Forsikringen dækker ikke:

* Skader der skyldes, at regnvand siver ind gennem utætheder i bygningen.

* Skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv.

* Skade efter opstigning af kloakvand kan ligeledes være undtaget

- Hos nogle forsikringsselskaber er det muligt at udvide husforsikringen til også at betale erstatning i de nævnte tilfælde.

- Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber har strammet reglerne om vandskader. Så sent som i dag, onsdag, har Tryg ændret reglerne til, at man kun kan få forsikring for én vandskade.

Kilde: www.forsikringogpension.dk

Har du haft en vandskade, skal du:

* Have dit policenummer parat, når du ringer til forsikringsselskabet.

* Begrænse skaden så meget som muligt. Eksempelvis skal du sørge for at pumpe vandet væk og affugte huset. Det kan også være nødvendigt at gøre indboet rent.

* Dække huller til, hvis der blæst tagsten af taget.

* Eventuelt tage billeder af skaden og gemme beskadigede genstande. Disse kan bruges, når taksator skal vurdere skaderne.

* Huske altid at lufte godt ud i din bolig, hvis der har været en vandskade.

* Du risikerer selv at skulle betale udgifterne til udtørring og reparationer m.v., hvis skaden ikke er dækket på din forsikring.

* Forsikringsselskabet dækker - som tommelfingerregel - rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning, hvis skaden er dækket. Det kan f.eks. være udgifter til at få kælderen tømt for vand og til leje af affugtere.

Kilde: Tryg