Nyheder

Telia & Telenor i fornuftsægteskab

To af de største konkurrenter inden for mobiltelefoni i Norden, Telenor og Telia, har set fidusen i at samarbej-de. De to selskaber, som er blandt Nordens største teleoperatører, indgår aftale om at dele mobilnetværk i Dan-mark. Telia og Telenor etablerer sam-tidig et fælles infrastrukturselskab, som skal bygge det fælles netværk.

"Det er en milepæl, at vi nu har be-sluttet at slå vores netværksinve-steringer og netværkskompetencer sammen," siger adm. direktør for Telia Søren Abildgaard og administrerende direktør for Telenor Jon Erik Haug.

"I fællesskab vil vi skabe Danmarks bedste mobilnetværk og dermed give de bedste kundeoplevelser på smartphones, tablets og mobilt bredbånd," lyder det.

Aftalen omfatter både 2G, 3G og 4G (LTE).

Med aftalen giver de to selskaber hinanden adgang til eksisterende master i områder, hvor de ellers hver især skulle have bygget. Desuden vil Telenor og Telia fremover bygge nye mobilmaster i fællesskab.

Dermed sparer Telia og Telenor på udgifterne til mobilinfrastruktur, samtidig med at det fælles netværk udbygges hurtigere, end de to selskaber ville kunne gøre hver for sig, skriver de i pressemeddelelsen.

Samarbejdet skulle give selskabernes kunder bedre dækning allerede fra nu af.

Som et led i aftalen er Telenor og Telia nemlig i fuld gang med at give hinanden adgang til eksisterende 2G- og 3G-positioner - og med planlægningen af nye fælles 2G- og 3G-positioner.

Selskaberne understreger dog, at Telia og Telenor fortsætter som to selvstændige operatører og vil også fremover konkurrere intenst om kunderne med forskellige produkter, tjenester og prissætning.