Nyheder

Lukkeuger koster børnehaver dyrt

Når de fleste københavnske børneinsti-tutioner i næste måned for første gang ferielukker i to uger dikteret af rådhuset, glæder politikerne sig over at have skaffet knap 10 millioner kroner til kommunekassen. Sådan er deres regnestykke, skriver Politiken.

Men ude på institutionerne er matema-tikken anderledes: Mange vuggestuer og børnehaver får økonomiske underskud på grund af lukningen.

Det viser en undersøgelse foretaget af Politiken Research med svar fra 175 daginstitutionsledere ud af 464 mulige.

Får behov for vikardækning

Mere end to tredjedele svarer, at de får behov for vikardækning i ugen før og efter de to ferielukkede uger. Og næsten halvdelen siger, at de får eller forventer at få flere vikarudgifter end sidste sommer.

Det skyldes, at det pædagogiske personale har krav på at holde tre ugers samlet ferie - og når de bliver sendt på tvangsferie i uge 29 og 30, opstår der personalemangel i uge 28 og uge 31, som de ansattes ferie også strækker sig over, og hvor der er flere børn.

Samlet set vil vikarboomet koste institutionerne et millionbeløb.

Den tvungne ferielukning er ny i København, men velkendt mange andre steder i landet.

Ren gakkelak

Efter at have set undersøgelsens resultater kalder socialminister Benedikte Kiær (K) det over for Politiken "ren gakkelak", at Københavns Kommune - og andre kommuner - masselukker børneinstitutioner for at spare og samtidig påfører institutionerne nye udgifter.

Det får dog ikke Københavns børne- og ungdomsborgmester, Anne Vang (S), til at tøve:

"Det er logik, at når man vælger at holde én institution åben i stedet for fem, når der er få børn, vil der være en besparelse. Det er ikke behageligt at gennemføre, men jeg vil hellere have ferielukning end skære i den daglige personalenormering," siger hun.