Nyheder

To tekstudgaver af grænsekontrol

Regeringen taler med to tunger, når det gælder aftalen om øget grænsekon-trol. Så klar lyder kritikken fra Soci-aldemokraternes finansordfører, Morten Bødskov, i dagens udgave af Morgenavi-sen Jyllands-Posten.

Deltag i debatten ved at kommentere denne artikel.

Din og andres kommentar vil blive vist nederst i artiklen under den sorte boks.

Hold venligst en god debattone.

Regeringen har nemlig lavet en engelsk forklaring af aftalen, som ligger langt fra den dan-ske udgave. Derfor kan begge tekster ikke være sande.

"Til Dansk Folkeparti, til danskerne og i den danske aftale er der ét indhold, og når man skal forklare sig over for sine europæiske kollegaer på engelsk, så har aftalen en helt anden karakter," siger Morten Bødskov.

Ufortoldede varer hovedfokus i engelsk udgave

Den danske aftale, som finansministeriet har offentliggjort, begynder med at slå fast, at den nye grænsekontrol skal sætte en stopper for blandt andre udenlandske bander, stoffer og smuglede personer - ufortoldede varer nævnes ikke i den danske udgave, men det gør de i den engelske udgave.

I den engelske udgave fokuseres der nemlig netop på ufortoldede varer, mens der ikke næves bander og menneskesmuglere.

"Hvilken aftale gælder?"

Det får oppositionen til at beskylde regeringen for manipulation:

"Vi vil bede skatteministeren og justitsministeren om at komme med en redegørelse til Folketinget om, hvilken af aftalerne der gælder: Er det den engelske oversættelse, eller er det den danske udgave, for de er væsentligt forskellige," siger Morten Bødskov.

Ministeriet vil ikke kommentere

Hverken skatteministeren eller justitsministeren vil overfor Morgenavisen Jyllands-Posten kommentere historien, men justitsministeriet skriver i en kommentar:

"Den pressemeddelelse, som Skatteministeriet og Justitsministeriet udsendte den 8. juni 2011, er i fuld overensstemmelse med aftalen om styrket toldkontrol, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, og ændrer naturligvis ikke indholdet heraf."