Nyheder

Budgetkrav: Handicappede skal dø tidligt

Der kommer røde tal i budgettet, hvis handicappede og evnesvage lever for længe.

Sådan ser det ud i Randers Kommune, hvor politikerne har indregnet besparelser, som kommer ved nedlæggelse af botilbud i forbindelse med handicappede beboeres død.

Skal leve længst muligt

Og det er en uværdig måde at regne på, mener Danske Handicaporganisationer.

"Det er et problem, at man ikke glædes over, at mennesker de lever. Vi har en ambition i det her samfund om, at mennesker skal leve længst muligt. Og det skulle vel også gælde personer med handicap," siger formand Stig Langvad.

"Når man så gør det, som man gør i Randers Kommune, så skriver man på en nedladende måde. Og man bærer dermed brænde til det bål, som nogle borgmestre er i gang med i øjeblikket, med at skyde skylden over på personer med handicap."

Tør ikke stå frem

Stig Langvad er dog ikke i tvivl om, at kommunerne står over for store økonomiske udfordringer.

Men han ærgrer sig over, at handicappede bliver talt om i negative vendinger, når der bliver talt om besparelser på det område.

"Mange af de medlemmer, som jeg repræsenterer, de tør ikke stå frem. De tør ikke gå op til kommunen og sige at de er utilfredse, fordi de er så frygteligt bange for, at alt bliver skåret væk. De aner ikke, om de kommer derfra med livet i behold - ikke i den forstand at man dør, men at de kan leve livet," siger Stig Langvad.

Ikke stemmer i handicapsager

Knud Aarup, som er direktør ved socialforvaltningen i Randers Kommune, mener også at det er et problem, at handicappede skal stå for skud.

Men kommunerne skal spare, lyder det.

"Vi er ude på alle områder, og da skal vi huske at mange politikere har blikket mere rettet mod der, hvor de mange vælgere er," siger han.

"Det er sværere at mobilisere omkring de handicappede, fordi de udgør en forholdsmæssig mindre gruppe, og det synes jeg er beklageligt."