"Jeg afliver din kat, hvis den er i min have"

I Skagen har nogle beboere på en stille villavej erklæret katte-krig mod hinanden.

Nogle af beboerne har nemlig fået nok af strejfende katte, der uden smålig skelen til den private ejendomsret færdes på kryds og tværs af parcelhushække og plankeværk og helst besørger i naboens have.

Trusler om aflivning af kattene og anonyme breve har været starten på en katte-krig, der i sidste uge toppede med en avis-annonce.

"Vi indfanger og afliver den"

De utilfredse naboer indrykkede en annonce i Skagen Onsdag, hvor de advarede naboerne om konsekvensen af deres kæledyrs strejferi.

"...i henhold til lov om mark og vejfred vil fritløbende ejer-katte blive indfanget og aflivet fra d. 15. april på adresserne Doggerbanke 36, 38, 40 og 42."

Det siger loven om 'mark- og vejfred'

§ 1.Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sin egen grund.

§ 3.Kommer et husdyr ind på en anden mands grund, skal dyrets ejer erstatte den skade, dyret forvolder. Det kan være ved at

-nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning

- beskadige hegn eller vandløb

-oprode eller sammentræde jordbunden.

§ 5 og 6.Enhver er berettiget til at tage sig af fremmede husdyr, som færdes løse på hans grund. Ved man, hvem dyret tilhører, skal han snarest muligt og senest inden 24 timer gøre ejeren opmærksom på det.Ved man ikke, hvem dyret tilhører, skal skal man anmelde det til sognefogeden eller til politiet inden for samme tidsfrist.

§ 14.Ved husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har man ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund. Det er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret derved kommer til skade eller omkommer.

Nedskydning eller anden direkte drab af dyret må dog kun anvendes, når dyrets ejer i forvejen indenfor det sidste år er advaret. Er ejeren af dyret ukendt, kan en advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske gennem et udbredt dagblad.

Advarsel er dog ikke nødvendig, når dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.

Annoncen har virket provokerende på nogle katteejere og har ført til vrede reaktioner.

'MORDER' på plankeværket

Ifølge Nordjyske.dk har beboerne i Doggerbankekvarteret modtaget et anonymt brev, hvor annoncen er forstørret op med kommentarer og navne og telefonnumre på de fire husejere. En af beboerne har også fået sit plankeværk spraymalet med ordet MORDER.

Han henvender sig fredag til politiet i Skagen, som samme dag tager på fredsmission på i villakvarteret med en opfordring til beboerne om at sætte sig sammen og drikke kaffe og spise kage for at snakke sig til en løsning.

Men det lader ikke til, at beboerne ser samme nemme løsning.

Katte kravler ind i soveværelset

En af beboerne fortæller til Nordjyske.dk, at han ofte har fem-seks katte i haven i løbet af en dag. Han ved ikke hvem de tilhører.

"Men de skider i bedene, og de er også kravlet ind af vinduet til vores soveværelse," fortæller han til Nordjyske.dk

Han håber at de med annoncen, nu kan slippe for de jævnlige katte-besøg i haven. Ellers overvejer han at anskaffe en fælde. Dog ikke for at aflive dyrene, men for at aflevere dem til politiet.

Men hvad er man som katte-ejer egentlig berettiget til? Og hvad må man som generet nabo gøre med katten? Se i faktaboksen til venstre, hvad loven om mark og vejfred siger om de strejfende kæledyr.