Nyheder

Psykologer: En forfærdelig dom

Østre Landsret har i dag afgjort, at en psykolog fra Forsvaret skal tvinges til at fortælle, hvad en militær tolk har fortalt hende i al fortrolighed, i retten.

Og det skaber stor bekymring hos Dansk Psykolog Forening, som overvejer at anke dommen til Højesteret.

"Det er dybt, dybt alvorligt at vores tavshedsret skal krænkes. Skadevirkningen vil være ganske, ganske, ganske enorm og det er chokerende, at man ikke kan forstå hvor stor en skade, man vil skabe," siger formand Roal Ulrichsen til TV2 News.

"Det forfærdelige ved den her dom er, at det forhindrer os i at løse den opgave, som man beder os om at løse. De hjemvendte soldater er tramatiserede og har været ude for dramatiske ting. Det skal vi snakke med dem om. Så må vi bede dem om at sige de ting til os, som de ellers ikke vil sige højt."

Formanden mener, at soldaterne i fremtiden ikke vil stole på psykologerne, hvis der er risiko for at psykologer kan blive nødt til at afsløre deres viden i retten - og historien dermed kan ende på avisernes forside.

"Hvis man tror, at man kan lave psykologens terapilokale om til et retslokale og placere en skjult mikrofon, så tager man fuldstændigt fejl. Det er ikke et forhørslokale, det er et terapilokale," siger Roal Ulrichsen.