Nyheder

Læger dropper kunstig koma

Folk, der har været ude for en alvorlig ulykke eller er livstruende syge, lægges ikke længere i kunstig koma på Aarhus Universitetshospital.

I stedet får patienterne bedre smertebehandling, og de tilsluttes en respirator i vågen tilstand.

Resultatet er, at patienterne er mere vågne, så personalet på Intensiv Terapi Afsnit kan kommunikere med dem.

Det betyder kortere indlæggelsestid, bedre smertebehandling og lavere dødelighed.

"Tidligere blev stort set alle patienter bedøvet. Det betød, at vi skulle vurdere deres tilstand ud fra tallene på en monitor. I dag kan vi spørge patienterne," fortæller afdelingslæge Helle Lykkeskov Nibro.

Skriver eller bruger håndtegn

Hvor patienterne tidligere lå i dyb søvn uden kontakt med omverdenen, kan de i dag kommunikere ved at skrive eller bruge håndtegn. Det giver sygeplejerskerne en helt ny måde at arbejde på.

"I dag udstikker lægerne rammerne for, hvilke stoffer, der må bruges, og så kan sygeplejerskerne jonglere med medicinen, så patienterne får det bedst muligt," siger specialansvarlig sygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling Lasse Lundholm.

Lægerne på Aarhus Universitetshospital forventer, at kunstig koma fremover kun vil blive brugt i yderst få tilfælde, som for eksempel, hvis patienten har været stærkt nedkølet. Det var tilfældet med nogle af de unge, der i februar kæntrede med en dragebåd i Præstø Fjord.