Nyheder

Penkowa dikterede udvalgsmedlemmer

Ledelsen på Københavns Universitet bøjede sig i flere omgange for Milena Penkowas krav til, hvem der måtte be-dømme svindelmistanken mod hendes før-ste doktorafhandling, skriver Politiken

To gange lykkedes det hende at få æn-dret sammensætningen af et udvalg, vi-ser dokumenter offentliggjort i Kammer-advokatens redegørelse om sagen. Efter at et enigt bedømmelsesudvalg i 2003 havde forkastet Penkowas disputats og rejst mistanke om videnskabeligt fup, besluttede universitetets nuværende rektor, Ralf Hemmingsen, at lade andre øjne se på anklagerne.

Akter i sagen er forsvundet

Først havde han besluttet at bede professor Albert Gjedde undersøge sagen sammen med den svenske professor Anders Björklund. Men det kunne Milena Penkowa ikke leve med, fordi Albert Gjedde angiveligt var inhabil.

Hvori problemet konkret skulle bestå, henstår i det uvisse, da universitets akter på sagen er forsvundet.

"Jeg sagde ja til at påtage mig opgaven og mente ikke, at jeg var inhabil. Som formand for Sclerosefonden har jeg sikkert været med til at behandle nogle af Penkowas ansøgninger. Om det kan have været forklaringen, skal jeg ikke kunne sige, for jeg fik aldrig nogen forklaring," siger Albert Gjedde til Politiken.

Han er i dag institutleder på Københavns Universitet og en af hovedkræfterne bag afsløringen af Milena Penkowas omfattende svindelvirksomhed.

Penkowa accepterede først den 3. kandidat

Heller ikke universitetets andet bud på, hvem der kunne påtage sig opgaven, faldt i Milena Penkowas smag.

Til sidst faldt valget på den pensionerede norske professor Per Andersen, som Milena Penkowa sagde god for - dog først efter også at have sat spørgsmål ved hans habilitet.