Nyheder

Sundere at trække vejret i Kbh.

Det er blevet sundere at trække vejret i København. Forureningen med ultrafi-ne partikler er i perioden 2002 - 2010 blevet halveret. Det viser de foreløbi-ge resultater fra Danmarks Miljøunder-søgelser ved Aarhus Universitet.

Partikelforureningen udgør den mest skadelige del af forureningen fra luften. Derfor glæder miljøminister Karen Ellemann (V) sig over resultatet af undersøgelsen.

Stadig stor udfordring

- Men selv om luften i København er blandt de reneste i de europæiske storbyer, skal vi tage partikelforureningen alvorligt, siger hun i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Partikelforureningen medfører eksempelvis større risiko for hjerte-kar-sygdomme, kronisk bronkitis og lungekræft.

Målingerne, Danmarks Miljøundersøgelser har foretaget som led i ministeriets indsats for miljø og sundhed, er udført ved H.C. Andersens Boulevard i København. Her passerer 60.000 biler om dagen, hvilket gør gaden til én af de mest trafikerede i landet.

Miljøstyrelsen vurderer, at halveringen i forureningen hænger tæt sammen med fornyelsen af bilparken, udbredelsen af partikelfiltre og indførelsen af miljøzoner.