Nyheder

Livet i fjordene er tæt på at dø

Regeringens udsættelse af miljøkrav til landbrug kan blive dødsstødet til fisk og andre højere livsformer i fjordene, advarer tre af Danmarks fremmeste eksperter på området. Det skriver Politiken.

"Regeringens udsættelse af kravene til landbrugets forurening med kvælstof og fosfor betyder en reel fare for, at vi aldrig får genoprettet miljøet i vore fjorde - og at de populært sagt dør," siger Stig Markager, professor ved Afdeling for Marin Økologi ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, til Politiken.

Han bakkes op af lektor og koordinator Mogens Flindt fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet og professor Kaj Sand Jensen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet.

"Død er ikke det mest præcise ord, men der er ingen tvivl om, at fjordene er meget syge, og at de ikke bliver raske inden for de nærmeste årtier"," siger han.

Miljøminister Karen Ellemann (V) mener imidlertid, at det danske vandmiljø "klart er i bedring".

"I de seneste par år har omfanget af iltsvind faktisk været lidt lavere end tidligere. Det samme gælder algemængderne i fjordene og havet. Så fjordene er ikke ved at dø, vi er i fuld gang med at rette dem op. Denne positive udvikling vil fortsætte de næste år, når vi reducerer udvaskningen med 9.000 ton kvælstof frem til 2015, og herefter fortsætter vi jo med yderligere 10.000 ton"," siger Ellemann til Politiken.