Nyheder

Danske gidsler får erstatning

Fire danske søfolk, som var kapret af pirater i 83 døgn på coasteren Danica White ud for Somalias kyst i sommeren 2007, får nu hver godt 100.000 kroner i erstatning.

Det skriver Esbjergnetavis.dk.

Efter at søfolkene kom hjem, ventede de ellers først i to år på, at et erstatningskrav på tort og svie mod skibets ejer, rederiet H. Folmer, blev afgjort i Københavns Byret. Her blev rederen frifundet, og da sagen blev anket til Østre Landsret, blev rederiet atter frifundet i sommer.

Fik brev i dag

Men fredag formiddag modtog de fire hver især et enslydende brev med posten fra Erstatningsnævnet For Voldsofre under Civilstyrelsen.

Her meddeles det kort og godt, at de er blevet tilkendt en kontant erstatning på godt hundrede tusinde kroner for tort.

Hertil skal lægges et mindre beløb i godtgørelse for 75 dage med svie og smerte samt en lille erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Endelig forrentes beløbet fra den 6/11 2010, hvor nævnet traf sin afgørelse.

Sagen er afsluttet

En af de tidligere gidsler er den 52-årige skibskok Gert Lønborg Jørgensen. Siden kapringen har han ikke været i stand til at bestride et job hverken til søs eller på land.

"Jeg er naturligvis glad for, at sagen nu er afsluttet. Men det er på en dårlig måde, fordi rederen, Søfartsstyrelsen, Udenrigsministeriet og domstolene burde have sørget for, at sagen havde været afsluttet for længst," siger Gert Lønborg Jørgensen til afgørelsen.

Den sidste af de i alt fem personer i kapringen, styrmand Tage Kramer, døde i efteråret i en alder af 64 år.