Nyheder

Dræbergopler kan ikke lide torskeæg

Dræbergoplen er ikke som frygtet en direkte trussel mod Østersøens højt skattede bestand af torsk. Det viser nye undersøgelser.

Dræbergoplen har ellers en del på samvittigheden. Da den i 80'rne invaderede Sortehavet fra USA, medvirkede den til, at fiskene forsvandt, og fiskerne blev arbejdsløse.

Sammen med overfiskeri og forurening med kvælstof var goplens ankomst mere end det, et i forvejen presset havmiljø kunne klare.

Så goplens opdukken for nogle år siden i Østersøen satte alarmklokkerne i gang. Ikke mindst på grund af områdets vigtige bestand af torsk.

"Dræbergoplen formerer sig og bliver til mange meget hurtigt, når der er mad nok. Man ved også, at gopler generelt spiser fiskeæg," siger Cornelia Jaspers, ph.d. studerende ved DTU Aqua.

Hun har netop fået publiceret nye og afslørende resultater om dræbergoplernes madvaner i det anerkendte amerikanske videnskabelige tidsskrift 'Limnology and Oceanography'.

Ved at studere gopler under forhold, som svarer til Østersøen, hvor torsken gyder, har hun undersøgt, hvordan dræbergopler reagerer på torskeæg.

Og resultatet er godt nyt for Østersøens torsk. For selv om dræbergoplerne spiser hele tiden, så er de tilsyneladende ikke glade for at få torskeæg på menuen.

"Selv efter at være blevet sultet i 24 timer viste goplerne ingen fangstreaktion, selvom de var omgivet af torskeæggene," siger Cornelia Jaspers.

Hun vil dog ikke helt afskrive dræbergoplen som et problem for torsken:

"Selvom den ikke spiser torskens yngel direkte, så kan den stadig være en indirekte trussel, fordi den kan være en konkurrent til den samme mad."