Nyheder

Psykologers tavshed trues i retten

Danske soldater vil ikke længere turde betro sig til psykologen, når de vender hjem fra krig med ar på sjælen. Det kan ifølge Politiken blive konsekvensen af en stærkt principiel kendelse fra byretten, mener både soldaternes fagforening og Dansk Psykolog Forening.

Københavns Byret besluttede 13. decem-ber, at en psykolog i forsvaret ikke lovligt kan bruge sin tavshedspligt til at beskytte sin klient. Psykologen skal fortælle, hvad klienten har fortalt hende om tortur og mishandling af krigsfanger i Afghanistan.

"Retten og pligten til tavshed er et afgørende redskab for os. Ellers vil klienterne ikke fortælle os alle de ting, der skal til, for at vi kan kurere dem," siger formanden for Dansk Psykolog Forening, Roal Ulrichsen.

Den pågældende psykolog nægter fortsat at bryde sin tavshedspligt, og afgørelsen fra byretten er kæret til Østre Landsret.

Hvis psykologen også taber her og fortsat ikke vil udlevere oplysningerne, risikerer hun dagbøder og hæfte.

Soldaternes fagforening kalder byrettens afgørelse ødelæggende for den indsats, forsvaret og Folketinget de seneste år har forsøgt at styrke for de danske veteraner, der vender hjem fra krig med alvorlige skader på sjælen.

"Vi har brugt en masse energi på at overbevise soldaterne om, at man trygt kan gå til psykolog. Vi har forklaret, at det, man fortæller der, får chefen og systemet ikke at vide," siger formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flemming Vinther til Politiken.