Nyheder

Økologiske butikker har rent mel i posen

31 virksomheder fik en løftet pege-finger for sjuskefejl. Men der faldt ingen bøder eller politianmeldelser efter Fødevarestyrelsens kontrolbesøg hos 200 økologiske detailhandlere, producenter med egne butikker og gårdbutikker. Hermed klarede 84 procent af butikkerne helt frisag.

"Resultatet bekræfter således forvent-ningerne om, at forbrugerne godt kan stole på, at de varer, de køber som økologiske, også rent faktisk er det, konkluderer Fødevarestyrelsen i en rapport om kontrolkampagnen.

Fødevarestyrelsen udstedte i alt 32 såkaldte indskærpelser og 3 påbud til de 31 virksomheder, hovedsageligt for ikke at have orden i papirerne.

10 anmærkninger faldt for vildledende markedsføring, for eksempel fordi der stod ikke-økologiske produkter på hylder, der skiltede med økologi.

Fødevarestyrelsen fandt også tre slags pålæg med nitrit eller andre tilsætningsstoffer, som ikke er tilladt i økologiske kødprodukter.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) påpeger, at det er vigtigt, at forbrugerne kan have tillid til økologiske varer, for at landbruget også kan få fordoblet det økologiske dyrkningsareal, sådan som ministeren har bebudet forslag til at få gjort om en måned.

Med samme begrundelse bifalder Økologisk Landsforening Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Og landsforeningens direktør, Paul Holmbeck, kalder det tilfredsstillende, at 84 procent af butikkerne slet ikke fik anmærkninger.

"Man går ikke ind i økologisk produktion, fordi man er glad for ekstra papirarbejde. Men det skal der selvfølgelig også være styr på. Det vil vi samarbejde med virksomhederne om at sætte fokus på," siger Paul Holmbeck.