Nyheder

Radikal slingrekurs om kønskvoter

De Radikale ændrer kurs i forhold til, om staten skal lovgive om antallet af kvinder i bestyrelser.

Det er mindre end et år siden, at den radikale ligestillingsordfører Lone Dybkjær var med til at fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, der ville tvinge regeringen til at fremsætte lovforslag for at sikre flere kvinder i bestyrelserne for børsnoterede selskaber. Målet skulle være, at antallet af kvinder i bestyrelserne skulle være på 40 procent i 2014.

Nu hedder partiets ligestillingsordfører Manu Sareen, og han vil have en kommission til at undersøge konsekvenserne, før der sker noget. For han mener også, at der er en risiko ved kønskvoter.

Positiv særbehandling kan være diskriminerende

"En positiv særbehandling for kvinder kan også resultere i diskriminering af mænd," siger Manu Sareen.

Spørgsmål: Hvad er der sket, siden I ændrer holdning?

"Det er ikke sket noget. Jeg vil bare gerne have en ekstra tilføjelse ind. Jeg vil gerne vide, hvad der vil ske, hvis man tager den beslutning," siger Manu Sareen.

Han kan ikke sige, om han er for eller imod kvoter, før han har set et nærmere undersøgelse.

"Hvis jeg skal være for eller imod, skal jeg tage beslutningen på et kvalificeret grundlag. Jeg vil ligestilling, men hvilke redskaber der skal til, må vi få undersøgt," siger han.

Folketingsgruppen bestemmer

Forvirringen om den radikale politik bliver forstærket af, at baglandet på partiets landsmøde rent faktisk vedtog en resolution om at være imod kønskvoter. Men det er ikke det, der har fået Manu Sareen på andre tanker.

"Det er folketingsgruppen, der bestemmer," siger han.