Nyheder

Oversigt: Sådan bruger kongehuset dine penge

Det danske kongehus kostede sidste år den danske statskasse - og dermed danskere - 342 millioner kroner. Det oplyste statsministeren i dag.

Pengene bliver ikke givet i én stor sæk ved årets start, men er fordelt via en lang række ministerier og mindre budgetposter.

Langt den størst del af de 342 millioner kroner er bundet op på de rejser, hvor kongehuset skal repræsentere Danmark i udlandet. Til dét trækker kongehuset på Den kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet, og det koster i alt 244 millioner.

Det dækker blandt andet over følgende:

Statsministeriet

15.000 kroner: Administration af statsydelse, årpenge, momsrefusion mv.

270.000 kroner: Bistand vedr. Kongehusets officielle rejser til Grønland og Færøerne.

Udenrigsministeriet

11.500.000 kroner: Bistand vedr. Kongehusets rejser til udlandet.

2.500.000 kroner: Øvrig bistand.

Finansministeriet

45.500.000 kroner: Ydelser i relation til statsinventar og civillisteslotte og -haver

5.000 kroner: Administration af hoffets tjenestemandspensioner

Forsvarsministeriet

3.169.000 kroner: Militær lufttransport

33.733.000 kroner: Kongeskibet Dannebrog og Jagtkaptajnen

5.387.000 kroner: Dronningens Adjudantstab

98.226.000 kroner: Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps og Tamburkorps

43.191.000 kroner: Garderhusarregimentets Hesteeskadron

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

250.000 kroner: Bistand vedr. Kongehusets officielle rejser i Danmark

Kirkeministeriet

102.000 kroner: Den Kongelige Konfessionarius

Miljøministeriet

444.000 kroner:Bistand ved kongejagter

Transportministeriet

300.000 kroner: Den Kongelige Salonvogn

5.000 kroner: Afgiftsfritagelse ved statsflyvninger

Total 244.597.000 kroner. Direkte udgifter til Kongehuset

Ud over de indirekte udgifter til Kongehuset, er der et fast årligt beløb, der hvert år bliver pristalsreguleret. Det tal udgjorde i 2009 97,6 millioner kroner.

Heraf modtog Dronning Margrethe over 70 millioner kroner, prins Henrik godt syv millioner kroner og prinsesse Benedikte godt én millioner.

Kronprins Frederik fik 18,4 millioner kroner, mens prins Joachim fik 3.511.000 kroner.

Ifølge Statsministeriet går pengene til personaleomkostninger:

"De udgør således ca. 60 pct. af de samlede omkostninger og dækker hovedsageligt lønninger til hoffets medarbejdere. Statsydelsen dækker desuden hoffets driftsomkostninger, der blandt andet omfatter officielle rejser, drift af biler, hestehold, hoffets administrationsomkostninger, ejendomsomkostninger til indvendig vedligeholdelse, varme, elektricitet mv. Endelig dækkes udgifter til beklædning, inventar, vedligeholdelse og drift af de kongeliges private ejendomme inden for et fastsat rammebeløb."

Det kan ses i kongehuset årsregnskab (se linkboksen), hvorledes udgifterne fordeler sig. Der kan blandt andet læses, at kongehuset og hoffet hvert år bruger 700.000 kroner på telefon og porto. Der står også at læse, at der i 2009 var 95 fuldtidsansatte. Det er to mindre end året før.