Nyheder

Diskriminering af gravide stiger

Antallet af sager om diskrimination af medarbejdere, der er gravide, på barsel eller har forældreorlov, er fordoblet det seneste år.

Det viser nye tal fra Ligebehandlingsnævnet.

I 2009 var der 7 sager om diskrimination, og i seks af tilfældene fik medarbejderne medhold.

I 2010 har der allerede været 24 sager om diskrimination, og i 12 af sagerne har medarbejdere fået medhold.

"Det, vi ser, er, at der tilsyneladende bliver fyret flere kvinder uretmæssigt, fordi de er gravide," siger Susanne Fischer, chefkonsulent i sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet, til Dansk Sygeplejeråds Nyhedsbrev.

Krisen forklarer stigningen

Generelt er der en del overtrædelser af, hvordan gravide skal behandles på arbejdsmarkedet, og sagerne er i stigning.

Mens det før typisk var små og mellemstore firmaer, som fyrede gravide, er også sager mod større virksomheder de senere år begyndt at dukke op. En af forklaringer er den økonomiske krise.

"Flere af sagerne opstår i forbindelse med massefyringer, hvor arbejdsgivere afskediger gravide. Det er helt klart en tendens," siger Susanne Fischer.

25.000 kroner i erstatning for diskrimination

Sygeplejerske Christina Huusum fik afslag på en ansøgning på Nakskov Sygehus med begrundelsen, at hun var gravid. Siden har hun sammen med Dansk Sygeplejeråd for nylig vundet sagen i Ligebehandlingsnævnet.

Ifølge afgørelsen fra nævnet blev hun udsat for "direkte forskelsbehandling". Region Sjælland må derfor hoste op med 25.000 kroner i godtgørelse.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, kalder det helt uacceptabelt, at gravide og folk på barsel i stigende grad bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet.

"Vi kan ikke have et samfund, hvor folk ikke tør få børn af frygt for ikke at kunne få et job eller blive fyret," siger hun.