Nyheder

Grønt miljø kan betyde nye skatter

Udsigten til at gigantisk hul i stats-kassen på op mod 90 milliarder kroner om året får skatteminister, Troels Lund Poulsen (V), til at iværksætte en tilbundsgående analyse af hele afgiftssystemet

"I takt med, at Danmark bliver mere grønt, kommer det til at påvirke det provenu, som vi får ind fra afgifter på fossile brændsler som olie, kul og gas," siger skatteministeren til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Han vil derfor have undersøgt, om af-giftssystemet er fornuftigt indrettet. Han forventer et resultat af den grundige analyse næste år.

Eksperter: Skal "opfinde" nye afgifter

Staten får i dag knap 34 milliarder kroner ind i energiafgifter på især olie, kul og gas, mens bilisterne bidrager med 23,6 milliarder.

Det danske olieeventyr i Nordsøen sendte sidste år 24,6 milliarder kroner ned i statskassen.

Økonomer og professorer, som Jyllands-Posten har talt med, peger på, at politikerne bliver nødt til at "opfinde" nye skatter og afgifter for at fylde hullet i statskassen.