Nyheder

Lene E. får næse i sygehussag

Folketingets Finansudvalg udtaler kri-tik af Lene Espersen (K) for mangelful-de svar om sygehuse. Det konkluderer fi-nansudvalgets formand, Kristian Thulesen Dahl (DF) efter et timelangt samråd med udenrigsministeren.

"Vi udtaler kritik, når der er behov for det, og det er der i den her sag. Det skal selvfølgelig være med en vis tyngde, når det handler om, at en mi-nister ikke svarer fyldestgørende," siger Kristian Thuelsen Dahl.

Han vurderer dog ikke, at Lene Espersen må gå af som minister.

"Det er et spørgsmål om, at Finansudvalget får indskærpet, at når en minister går i Folketingssalen og vælger at svare på spørgsmål, så skal man altså også svare korrekt og fyldestgørende."

Han mener, at sagen om overbetaling af privathospitaler kan bruges til at indskærpe den pointe over for ministerierne.

Størrelsen på næsen, som forventes uddelt til Lene Espersen, bliver først endelig kendt, når samrådet slutter.

Lige nu bliver sundhedsminister Bertel Haarder (V) udspurgt om sin viden i sagen.