Nyheder

Lene E. bliver grillet i samråd

Udenrigsminister Lene Espersen (K) har over for Finansudvalget undskyldt for at undlade at svare korrekt på et spørgsmål i Folketingssalen den 13. maj sidste år i sagen om overbetaling af privathospi-taler.

Undskyldningen kom på et åbent samråd, som hun var blevet indkaldt til af Socialdemokraternes Morten Bødskov.

Han ville blandt andet vide, hvem der har bidraget til beregningerne af, at taksterne til pri-vathospitalerne kun-ne sættes ned med 25 procent. Udmeld-ingen kom i Politiken i marts 2009.

Borer i ministeransvarlighedsloven

Især både Morten Bødskov og Jonas Dahl - der spurgte ind til beregningerne i Folketingets spørgetime den 13. maj 2009 - har stillet Lene Espersens flere spørgsmål om blandt andet ministeransvarlighedsloven.

Både Bødskov og Dahl vil af Lene Espersen vide, hvorvidt hun selv vurderer, om hun har overtrådt ministeransvarlighedsloven.

"Morten Bødskov har nu stillet det samme spørgsmål tre eller fire gange," lød det korte svar fra udenrigsministeren.

"Jeg anså det som det meste naturlige at svare i situationen. Jeg har så efterfølgende selv truffet den beslutning, at jeg kunne se, at jeg skulle have oplyst, at oplysningerne stammede fra sundhedsministeriet og Jacob Axel Nielsen (daværende konservativ sundhedsminister, red.)," sagde Lene Espersen som svar på spørgsmålene.

Hun fortsatte:

"Jeg har flere gange beklaget, at jeg ikke fik svaret præcist og fuldt ud dækkende på spørgsmålet."

R: Der er svaret forkert

Oppositionen mener ikke, at der er tale om, at Lene Espersen ikke har svaret fyldestgørende. De mener, at der er svaret forkert.

"Svaret byggede på fakta fra regeringen, og derfor er svaret forkert," siger den radikale næstformand Morten Østergaard.

Oplysninger kom fra Sundhedsministeriet

Lene Espersen gav sidste år i Folketingssalen udtryk for, at beregningerne var udarbejdet internt i den konservative folketingsgruppe. Efterfølgende kom det frem, at beregninger stammede fra Sundhedsministeriet.

Lene Espersen måtte således den 29. september i år indrømme, at hun ikke svarede korrekt på et spørgsmål fra SF's sundhedsordfører, der tre gange spurgte ind til, hvorfra hun havde oplysningerne.

VIDEO: Lene Espersen ankommer til samrådet