Nyheder

Krigsveteraner har få psykiske mén

Danske soldater slipper relativt uskadt fra en udsendelse i Afghani-stan, når det gælder psykiske skader. Det viser den første store samlede undersøgelse af et hold danske soldater, skriver Berlingske Tidende.

610 soldater, der tog til Afghanistan som hold 7 i foråret 2009, fik deres psykiske helbred undersøgt før, under og efter missionen af psykologer fra Institut for Militærpsykologi på For-svarsakademiet. 95 pct. af soldaterne vendte hjem uden skader, fremgår det af undersøgelsen. Fem pct. fik betydelige psykiske efterreaktioner.

De fem pct., svarende til omkring 30 personer, reagerede i løbet af de første syv-otte måneder efter hjemkomsten. 15 procent har en risiko for at udvikle symptomer.

"Vores forskningsresultater viser, at niveauet af psykiske efterreaktioner på hold 7 er relativt lavt - også sammenlignet med international forskning," siger undersøgelsesleder, psykolog Mette Bertelsen fra Forsvarsakademiet, til Berlingske Tidende.

Internationale erfaringer tyder på, at mellem to og 24 procent af de hjemvendte udvikler posttraumatisk belastningssyndrom, hvilket altså placerer danske soldater i den lave ende af skalaen.

To af soldaterne fra hold 7 angav, at de havde alvorlige overvejelser om selvmord syv-otte måneder efter hjemkomsten. Ingen angav at have selvmordstanker før, under eller umiddelbart efter hjemkomsten.