Minister: Nej til veteran-særlov

Forsvarsministeren Gitte Lillelund Bech (V) afviser en særlov for de danske veteraner.

Veteranerne, der har været udsendt i krig for Danmark, skal have hjælp til at komme videre, men de får ikke en lovsikret garanti for job eller uddannelse efter udsendelse til eksempelvis Afghanistan, fastslår Gitte Lillelund Bech (V).

Dermed går hun stik imod grundtanken i et udspil fra partifællen og formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Eva Kjer Hansen (V), som på vegne af Venstre foreslår, at veteranerne får deres egen lov.

"Intentionerne er jeg enig med Eva Kjer Hansen i. Nemlig, at vi skal gøre det bedst mulige for veteranerne, når de kommer hjem i forhold til job og uddannelse. Men særlovgivning kommer ikke til at indgå i mit udspil," siger Gitte Lillelund Bech.

Soldaterne skal have kompetencepapir

Forsvarsministeren vil først lytte til forslag fra forligspartierne, før hun kommer med sit endelige udspil. Men et element vil formentlig blive, at soldaterne skal have papir på, hvilke kompetencer de har fået ved at arbejde på en international mission. Papiret kan soldaterne bruge, når de søger ind på studier eller søger job.

"En jobgaranti vil være meget vanskelig at opfylde. I stedet for at give garantier skal veteranpolitikken tager udgangspunkt i den individuelle veteran, og hvad vi helt konkret kan gøre for at tage hånd om hver enkelt veteran, når de kommer hjem," siger Gitte Lillelund Bech.

Partierne bag forsvarsforliget skal om kort tid i gang med at forhandle om den særlige veteranpolitik.