Nyheder

Hvalen døde af sult og kvæstelser

Finhvalen, der i midten af juni strandede i Vejle Fjord, døde af en kombi-na-tion af sult og indre kvæstelser efter strandingen.

Dyrlæger fra Danmarks Tekniske Universitet i Århus har brugt en måned på at undersøge de indre organer hos den 17 meter og 24 ton tunge finhval.

"Hvalens lunger får skader efter strandingen, fordi de bliver presset sam-men, og blæren har også fået tryk-ska-der. Og så har den været ekstremt af-mag-ret," siger seniorforsker Anne Sofie Hammer fra Veterinærinstituttet.

I obduktionspapirerne står, at der var massiv blodfylde i lungerne, og at de var sammenfaldne og væskedrivende fra snitflader. I blæren fandtes spredte blødninger, som formodentlig skyldes trykninger i forbindelse med strandingen.

Undersøgelsen viste, at hvalen ikke havde indtaget føde i meget lang tid. Maven var tom, og tarmkanalen havde kun sparsomt indhold.

"Hvalen var tydeligt afmagret med sparsomme fedtdepoter, hvilket tyder på, at den gennem en længere periode ikke har indtaget tilstrækkelig næring, og at det formodentlig kan have været den primære årsag til dyrets svækkelse," skriver DTU.

Veterinærinstituttet har ikke haft mulighed for at undersøge hjerne, nervesystem og indre øre. Derfor kan det ikke udelukkes, at årsagen til, at hvalen strandede i Vejle Fjord, i stedet kan have været nedsat evne til at orientere sig på grund af sygdom i disse organer.

"Spørgsmålet, som stadig er åbent er, hvorfor hvalen er havnet i den situation? Det er desværre almindeligt med obduktion af så store dyr, at man ikke finder en årsag til, at de strander," siger Anne Sofie Hammer.

Hun henviser til en argentinsk undersøgelse, hvor 400 rethvaler blev obduceret. Kun hos syv af hvalerne kunne dyrlæger fastslå årsagen til strandingen.