Nyheder

Roskildegæster blæser på pant

Som noget nyt i år indførte Roskilde Festival pant på pavillonerne.

Det betød, at samtlige gæster, der havde en pavillon med, skulle betale 100 kroner i pant for den.

Pengene ville de få tilbage, når de afleverede den efter festivalen.

Men det var der kun 1655, der gjorde, selvom festivalen skønner, der har været 7000 pavilloner på campingområdet, skriver Dagbladet Roskilde.

"Tanken var at gøre gæsterne bedre til at rydde op efter sig selv. Og jeg synes, vi har opfyldt formålet og fået opmærksomhed omkring det," siger Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festival.

"Når det så er sagt, er der selvfølgelig også plads til forbedringer. Men det var første år, vi gjorde det, og som opstart er det fint," synes hun.

Meningen var, at de frivillige vagter skulle inddrive pantpengene. Men de nåede kun rundt til omkring 5000 pavillonejere.

De overskydende pantpenge (534.500 kr. red.) fra pavillonerne bruger festivalen til at dække dens udgifter til affaldssortering og indsamling af affald.