Nyheder

Død hval skudt tre gange med harpun

Forskere fra Grønlands Naturinstitut er rejst til Vejle for at se til den døde finhval, der skal indgå i et forskningsprojekt med satellitsendere.

"Vi fyrer tre skud af med harpun for at få senderen ind i hvalen. Det er et forskningsprojekt, hvor vi får mulig-hed for at se, hvor satellitten ender i hvalen," siger seniorforsker Mads Peter Heide-Jørgensen.

Den første pil satte sig fast i siden af hvalen. Nu er det så op til de eksperter, som skal partere hvalen igen, at finde satellitten i hvalen.

"Vi vil bede om, at I flytter jer, det her er ikke ufarligt," siger manden, der er ved at arrangere det næste skud.

Trods det, løb en mand ind foran. Men folk råber og får ham væk.

Ifølge Mads Peter Heide-Jørgensen er satellitter i hvaler vigtige i arbejdet med at kortlægge hvalernes ruter og levevis ude på det åbne ocean.

På havnen i Vejle står folk tæt omkring den døde hval for at følge parteringen. Om kort tid begynder konservatorer, dyrlæger og biologer at skære i hvalen.