Nyheder

Finhval bliver måske til el

Den strandede finhval i Vejle Fjord trækker stadig vejret, men forberedel-serne til dens død er allerede i gang.

Zoologisk Museum i København, der skal obducere hvalen, undersøger lige nu mulighederne for at afsætte hvalen til et biogasanlæg, hvor de mange kilo vil blive omdannet til elektricitet og varme.

"Vi er ved at undersøge, om der er biogasanlæg, der er interesseret i at udnytte resterne af hvalen," fortæller hvalbiolog og udstillingschef på Zoo-logisk Museum, Hanne Strager.

Skelet og barder vil blive gemt

Når hvalen er død, vil hvalen blive fragtet til Zoologisk Museum i København.

Her vil hvalen blive undersøgt på kryds og tværs for blandt andet at finde ud af, hvilken population den kommer fra. Skelettet og barderne vil blive bevaret og gemt som en del af museets i forvejen imponerende samling af hvalskeletter.

Hval vil blive udstillet i en dag

Men inden hvalen bliver dissekeret, vil den dog blive "udstillet" ved museet i formentlig en dags tid.

"Det er så sjældent, at folk for en chance for at komme tæt på så stort et dyr, så vi vil give dem lejlighed til at komme og se hvalen, inden vi begynder at skære i den," siger Hanne Strager.

Så helst at hval svømmede væk

Selv om hun synes, det er spændende at få et nyt hvalskelet til museets samling, så understreger Hanne Strager, at hun allerhelst så, at hvalen svømmede væk og overlevede.

"Men det tror jeg desværre ikke på, den kan," siger hun.