Nyheder

Minister: Skattereform er da grøn

Regeringen holder den rette balance mellem hensynet til klimaet på den ene side og hensynet til erhvervslivet på den anden.

Klimaminister Lykke Friis (V) afviser kritikken af, at regeringen svigter sine grønne ambitioner ved at lette energiafgifter for erhvervslivet for en milliard kroner.

"Det er vanskeligt at bevare velfærden og de ting, vi gerne vil, hvis ikke vi har private arbejdspladser, der kan tjene pengene hjem til Danmark, siger Lykke Friis.

"Uden private arbejdspladser har vi ikke nogen til at tjene pengene hjem til skoler og sygehuse. Så det er for at sikre, at vi har råd til velfærd, at vi vil sikre den globale konkurrenceevne."

Letter afgift på procesenergi

Det er afgiften på såkaldt procesenergi, som regeringen letter. I skattereformen fra sidste år pålagde regeringen og Dansk Folkeparti en ny afgift på procesenergi, men nu forlyder det, at afgiften er hård ved virksomheder, der især er vigtige for beskæftigelsen i yderområder.

"Vi har sænket de planlagte energiafgifter på erhvervslivet en smule, men grundlæggende ændrer det ikke på, at det er en grøn skattereform, hvor vi har sænket skatten på arbejde og hævet skatten på energi. Det, vi gør nu, er, at vi ændrer på balancen, og det gør vi på grund af den økonomiske krise," siger Lykke Friis.