Nyheder

Brug af tvang i psykiatrien stiger

Antallet af tvangsbehandlede patienter i psykiatrien stiger, og det er i lodret strid med intentionerne.

Omkring hver femte patient indlagt på en psykiatrisk afdeling bliver hvert år omfattet af en eller flere tvangs-foranstaltninger som frihedsberøvelse, tvangsbehandling, fiksering eller tvangsmedicinering. Det sker for at beskytte dem mod sig selv eller for at beskytte andre.

Ifølge nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der offentliggøres fredag, steg antallet af frihedsberøvede i 2008 til 4134 fra 3981 i 2007.

821 personer blev tvangsbehandlede i 2008 mod 736 i 2007. De fleste med medicin.

Den øgede fokus de senere år på anvendelse af tvangsfiksering gav et fald i indberettede bæltefikseringer fra 6155 til 5945 i 2008. Til gengæld steg antallet af fikseringer med remme.

Samlet steg antallet af fikseringer og fysisk fastholdelse fra 18.452 i 2007 til 19.521 i 2008. Ifølge Sundhedsstyrelsens nye rapport ligger Danmark fortsat højt i forhold til andre lande.

Indsats for psykisk syge skal styrkes

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) glæder sig over et svagt fald i bæltefiksering og fastholdelser. Men han erkender, det ikke er godt nok.

Han forventer, at den nye handlingsplan for psykiatrien til 820 millioner kroner, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i efteråret, sætter fart i reduktionen af brugen af tvang.

"Med den nye plan skal arbejdet med at nedbringe tvang op i fart. I det hele taget skal indsatsen for de psykisk syge styrkes," siger Haarder.

Ifølge handlingsplanen skal f.eks. en "tvungen opfølgning" sikre, at patienter, der efter udskrivning dropper deres medicin og får det så dårligt, at de tvangsindlægges igen og igen, bliver længere i behandling.