Nyheder

Soldaters selvmord overrasker HKKF

281 soldater har forsøgt at begå selv-mord, efter at de er kommet hjem. Det viser en opgørelse fra Hærens Konsta-bel- og Korporalforenings (HKKF) pro-jekt Livline - et projekt, der støt-ter hjemvendte soldater. Det tal overrasker formanden for HKKF, Flemming Vinther.

"Tallet er ekstremt højt, og det er dybt bekymrende. Vi har desværre oplevet, at der er en gruppe, der er blevet større og større gennem årene," siger han. HKKF har 303 aktive sager, hvor foreningen hjælper det enkelte medlem.

281 af dem har forsøgt selvmord, og 177 af de 281 har forsøgt mere end én gang. Sagen omfatter krigsveteraner fra Balkan (Bosnien, Kosova), Irak og senest Afghanistan.

Statistikken skriger

Flemming Vinther mener, at tallene skriger på, at der snart bliver taget aktivt hånd om problemet. Man skal have etableret en gensidig tillid mellem soldat og myndighed samt en stabilitet og tryghed for den hjemvendte.

"Den her gruppe har gået med deres lidelser i meget lang tid, og det er derfor, at det er kommet så vidt som selvmord. Det kræver en massiv indsats," siger Flemming Vinther.

Henrik Steen Andersen er den eneste militærpsykiater i Danmark og har arbejdet med hjemvendte soldater i 10 år. Han vil ikke forholde sig til opgørelsens konkrete tal, men kan ud fra sin hverdag konstatere, at der mangler tværfaglige behandlingstilbud til hjemvendte soldater.

"Mange af soldaterne har nogle meget komplicerede sociale problemer, og derfor kunne man forestille sig, at en dygtig og kreativ socialrådgiver kunne være bølgebryder imellem soldaten og det sociale system," siger han.

Soldatens situation

Han forklarer, at det er vigtigt, at den pågældende behandler kan sætte sig ind i soldatens situation.

"Når de kommer ind på en almindelig psykiatrisk skadestue eller til en tilfældig sagsbehandler, som ikke har set en veteran før, og som måske møder dem med skepsis og manglende forståelse, er der langt større risiko for, at man taber vedkommende på gulvet," siger Henrik Steen Andersen.