Nyheder

Husejer erstatter ikke knogleknæk

"Nu skal vi have ryddet fortovet, for ellers skal vi betale erstatning, hvis nogen dratter omkuld og brækker benet på vores fortov." Sådan siger mange husejere til sig selv i denne tid, men faktisk er det sådan, at langt de fleste er dækket af husforsikringen.

"Hvis der er nogen, der falder ude for-an hr. Sørensen på et tidspunkt, hvor der skulle have været ryddet, og han har haft muligheden for det, så kan der rejses erstatningskrav mod ham, og så er det hans forsikring, der skal betale," siger chefkonsulent Christian Skødt fra Forsikringsoplysningen.

De fleste huse skal have forsikring

Husforsikringen er obligatorisk, hvis huset er finansieret gennem et realkreditinstitut, og det gælder langt de fleste.

Christian Skødt husker ikke umiddelbart nogen sager, hvor folk selv har skullet betale erstatning til nogen, der er faldet ude foran deres hus i glat føre.

"Vi er ret godt til at have forsikringerne i orden som husejere."

Faldet skal ske på særlige tidspunkter

Der er også en del krav, der skal være opfyldt, før man kan begynde at overveje et sagsanlæg mod en husejer. Ulykken skal ske på et tidspunkt, hvor husejeren skulle have ryddet. Det gælder f.eks. ikke, hvis husejeren har været på arbejde, mens det sneede, eller hvis sneen fortsat daler ned.

"Man kan godt sige, at det er underligt, at forsikringen skal dække, bare fordi en husejer ikke gider rydde, men sådan er det jo med en ansvarsforsikring. Den er der til, når man forsømmer noget, man skulle have gjort, og det fører til en skade," forklarer Christian Skødt.

"Det er jo ikke noget, man gør med den hensigt, at nogen skal falde og komme til skade."